terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży:

Okres dziecięcy jest okresem wielu intensywnych zmian w rozwoju psychofizycznym. Problemy, które mogą pojawić się w dzieciństwie:

  • agresja wobec rówieśników czy dorosłych
  • nadmierne wycofywanie się z kontaktach społecznych
  • lęk związany z chodzeniem do szkoły bądź separacją od rodziców

Okres dojrzewania (adolescencja) to bardzo dynamiczny etap życia,
w którym młody człowiek doświadcza wielu zmian, których często nie rozumie, jest zagubiony, a jednocześnie nie potrafi poprosić o pomoc. Chcąc sprostać wymaganiom otoczenia zarówno tym pozytywnym jak i negatywnym bez odpowiedniego wsparcia pojawiają się problemy:

  • kształtujące się zaburzeniami osobowości
  • trudności w kontaktach społecznych
  • unikanie obowiązku szkolnego
  • agresja i autoagresja (samookaleczenia, próby samobójcze)