Asystent rodziny

Trudności w relacjach w rodzinie? Coraz trudniej Wam się porozumieć? Członkowie rodziny odmawiają kontaktu z terapeutą/psychologiem?
Wsparcie asystenta jest dla Was

 Asystent pomoże zdiagnozować nurtujący problem w rodzinie.
 Wspólnie z Wami ustali ścieżkę niwelowania problematycznych zachowań i trudności w systemie rodzinnym
 Udzieli wsparcia i poradnictwa odnośnie metod wychowawczych
i sposobów efektywnej komunikacji
 Pomoże się uporać z problemami dnia codziennego
Przy wspólnym wysiłku niemożliwe stanie się możliwe.