Oferta Terapeutyczna

Izba Efektywnej Zmiany została utworzona w oparciu o dużą wiedzę teoretyczną oraz o bogate doświadczenia praktyczne w pracy z drugim człowiekiem, zarówno w placówkach instytucjonalnych, prywatnych i organizacjach pozarządowych.

Zajmujemy się pracą indywidualną i grupową w ramach szeroko pojętej pomocy psychologicznej zarówno w naszej placówce jak i w miejscu wskazanym przez klienta

Rozwojem osobistym różnych grup zawodowych i osób indywidualnych

Poradnictwem specjalistycznym odnośnie funkcjonowania w społeczeństwie w rodzinie

Szkoleniami dla służb społecznych