Nasi specjaliści

 

nr telefonu 535 976 555  email: wioletta@empatia-bb.pl

Wioletta Stefaniak –   jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Psychoterapeutką uzależnień.  Asystentką rodzin, koordynatorką wsparcia dla osób doświadczających przemocy, doradczynią zawodową. Absolwentką Szkoły Trenerów „SIEĆ” – Wrocław, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Praktykiem Dialogu Motywującego. Członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Profilaktykiem uzależnień i problemów czynnościowych. Ukończyłam wiele szkoleń przygotowujących do pomocy psychologicznej  klientowi indywidualnemu, rodzinom, parom i grupom.  Wiele lat współpracowałam z Wrocławską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami zdrowia publicznego oraz ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi,  gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy, stygmatyzacji oraz potrzebującymi wsparcia w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.
Do każdego klienta i jego dylematów podchodzę indywidualnie, ponieważ uważam, że ludzie są różnorodni i potrzebują jednostkowego podejścia do trudności, z którymi się borykają. W swojej pracy stosuję psychoterapeutyczne podejście integratywne czerpiąc z wielu nurtów psychoterapii dostosowując narzędzia do indywidualnej potrzeby klienta. Od wielu lat zajmuje się problematyką społeczną, różnorodnymi dysfunkcjami oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach pogłębiam swoją wiedzę i poszerzam punkt widzenia na poszczególną problematykę. Systematycznie poddaje swoją pracę superwizji.

Specjalizuje się w pracy indywidualnej z dorosłymi, parami, rodzinami i grupami. Wspieram  osoby nieheteronormatywne, transpłciowe i ich rodziny, jestem rekomendowana przez KPH Pomoc psychologiczna – Kampania Przeciw Homofobii (kph.org.pl)
Wolny czas najchętniej spędzam w górach, jeździe na rowerze, a chłodne zimowe wieczory z filiżanką gorącej zielonej herbaty przy dobrej lekturze, robótkach ręcznych.
Największe marzenie do spełnienia, realizacja pieszej wycieczki po malowniczych zakątkach Chin.

nr telefonu 500 170 718  email: maria@empatia-bb.pl

Maria Tyc – jestem pedagogiem opiekuńczo-resocjalizacyjnym oraz pedagogiem rodziny, specjalistą psychoterapii uzależnień, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania oraz sprawiającymi trudności wychowawcze. Absolwentką Szkoły Trenerów „SIEĆ” – Wrocław, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szczególnie specjalizuję się w problematyce rodzinnej. Przez wiele lat współpracowałam
z Gminą Porąbka,  a w szczególności ze szkołami w obrębie tej gminy. Prowadziłam terapię dzieci, młodzieży osób dorosłych, zajmowałam się poradnictwem rodzinnym. Jeśli borykacie się  z trudnościami relacyjnymi w rodzinie, uzależnieniami , jeśli potrzebujecie wsparcia, konsultacji lub tylko wysłuchania– zapraszam.

Każdy klient jest traktowany indywidualnie i absolutnie wyjątkowo, bo każda historia jest inna i wymaga takiego podejścia.

W wolnych chwilach lubię robótki manualne, szycie a od roku czynnie uprawiam sport.

nr telefonu 605 574 736   email: agnieszka@empatia-bb.pl

Agnieszka Socha – jestem psychologiem. Ukończyłam Uniwersytet SWPS w Katowicach na specjalności Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży. Od dwóch lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym FILII w Bielsku-Białej. Odbywam staż w CENTRUM LECZENIA NERWIC I INNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH na Oddziale Dziennym w Czechowicach-Dziedzicach. Spotykam się z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości i innymi chorobami psychicznymi. Ukończyłam certyfikowany kurs na trenera umiejętności społecznych, jestem praktykiem treningu zastępowania agresji Amity ART, jestem uczestniczką certyfikowanego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym w Katowickim Instytucie Psychoterapii, ukończyłam kurs holistycznej terapii zespołów otępiennych. Chętnie sięgam po nowe, ciekawe i czasem niekonwencjonalne metody, a w swojej pracy jako priorytet traktuję uważne obserwowanie drugiego człowieka oraz budowanie relacji opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trzech nastoletnich córek. Jestem osobą ambitną, pomysłową, otwartą i bardzo komunikatywną. Lubię podróżować, czytać, słuchać muzyki klasycznej, a w wolnych chwilach piszę krótkie opowiadania. Cenię sobie trwałe przyjaźnie, lubię zawierać nowe znajomości, jestem towarzyska, łatwo nawiązuję relacje z ludźmi.

Osoby współpracujące

nr telefonu 501 082 649

Sławomir Sadkowski – jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień.
Od dwudziestu siedmiu lat towarzyszę w toku leczenia odwykowego. Pomagam zarówno osobom chorym uzależnionym jak i ich rodzinom. Prowadzę terapie grupową i indywidualną w procesie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych. Własna terapia była inspiracją do przyjęcia roli pomagacza i tak wędrówka po życiowych zakrętach ludzkich dusz trwa do dzisiaj, jest nie tylko zawodem lecz również pasją. Motorem napędowym ciągłego zapału do pracy są zadowoleni pacjenci i ich bliscy.
Wolne chwile najchętniej spędzam przy dobrej muzyce odtwarzanej z płyt analogowych lub wyruszam na samochodowe wycieczki beskidzkimi malowniczymi drogami.

Ewa Walasek -jestem pedagogiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym socjoterapeutą, nauczycielem dyplomowanym. Z Oświatą jestem związana od 30 lat. Pracowałam w różnych placówkach: domu dziecka, szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, szkole zawodowej i gimnazjum.
Obecnie pracuję w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w ZPO Nr 3 we Wrocławiu, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży, rodziców
i nauczycieli. W pracy terapeutycznej specjalizuję się w socjoterapii młodzieży, prowadzę terapię indywidualną, terapię rodzinną, psychoedukacyjne
i terapeutyczne grupy dla rodziców. W ramach współpracy ze szkołami prowadzę tematyczne i interwencyjne zajęcia w klasach. Współpracuję
z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzę różne treningi psychologiczne oraz warsztaty edukacyjne i rozwojowe. Uczę metody socjoterapii na Podyplomowych Studiach Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz psychoedukacji i poradnictwa na „Studiach Podyplomowych
w zakresie diagnozy, poradnictwa i systemowej pracy z rodziną” w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współtworzyłam i realizowałam wiele programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla młodzieży
i dorosłych. Ukończyłam różne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, między innymi: Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii w DSWE, trzyletnie szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Szkołę Trenerów „SIEĆ” PTP, Szkołę pomagania rodzinie – Praca z rodziną w ujęciu systemowym, kurs I i II stopnia „Terapia rodzin metodą ustawień systemowych”.
Systematycznie korzystam z superwizji własnej pracy.