Nasi specjaliści

nr telefonu 535 976 555

Wioletta Stefaniak – socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, asystent rodziny, koordynator wsparcia dla osób doświadczających przemocy, absolwentka Szkoły Trenerów „SIEĆ” – Wrocław, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam wiele szkoleń przygotowujących do pracy z klientem indywidualnym, rodzinami i grupami. Wieloletni współpracownik Wrocławskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy, stygmatyzacji oraz potrzebującymi wsparcia w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Do każdego klienta i jego problemów podchodzę indywidualnie, ponieważ uważam, że ludzie są różnorodni
i potrzebują jednostkowego podejścia do problemu. Od wielu lat zajmuje się problematyką społeczną, różnorodnymi dysfunkcjami oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach pogłębiam swoją wiedzę i poszerzam punkt widzenia na poszczególną problematykę.
Wolny czas najchętniej spędzam w górach, jeździe na rowerze, a chłodne zimowe wieczory
z filiżanką gorącej zielonej herbaty przy dobrej lekturze, robótkach ręcznych.
Największe marzenie do spełnienia, realizacja pieszej wycieczki po malowniczych zakątkach
Chin.

 

nr telefonu 500 170 718

Maria Tyc – pedagog opiekuńczo-resocjalizacyjny oraz pedagog rodziny, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania oraz sprawiającymi problemy wychowawcze. Absolwentka Szkoły Trenerów „SIEĆ” – Wrocław, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szczególnie specjalizuję się w problematyce rodzinnej. Przez wiele lat współpracowałam z Gminą Porąbka a w szczególności ze szkołami w obrębie tej gminy. Prowadziłam terapię dzieci, młodzieży osób dorosłych, zajmowałam się poradnictwem rodzinnym. Jeśli borykacie się więc z problemami rodzinnymi, uzależnieniami, brakiem porozumienia w rodzinie , jeśli potrzebujecie porady, konsultacji lub tylko wysłuchania– zapraszam.

Każdy klient jest traktowany indywidualnie i absolutnie wyjątkowo, bo każda historia jest inna i wymaga takiego podejścia.

W wolnych chwilach lubię robótki manualne, szycie a od roku czynnie uprawiam sport.

Sławomir Sadkowski – certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Od dwudziestu siedmiu lat towarzyszy w toku leczenia odwykowego. Pomaga zarówno osobom chorym uzależnionym jak i ich rodzinom. Prowadzi terapie grupową i indywidualną w procesie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych. Własna terapia była inspiracją do przyjęcia roli pomagacza i tak wędrówka po życiowych zakrętach ludzkich dusz trwa do dzisiaj, jest nie tylko zawodem lecz również pasją. Motorem napędowym ciągłego zapału do pracy są zadowoleni pacjenci.
Wolne chwile najchętniej spędza przy dobrej muzyce odtwarzanej z płyt analogowych lub wyrusza na samochodowe wycieczki beskidzkimi malowniczymi drogami.

Osoby współpracujące

Ewa Walasek -jestem pedagogiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym socjoterapeutą, nauczycielem dyplomowanym. Z Oświatą jestem związana od 30 lat. Pracowałam w różnych placówkach: domu dziecka, szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, szkole zawodowej i gimnazjum.
Obecnie pracuję w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej w ZPO Nr 3 we Wrocławiu, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. W pracy terapeutycznej specjalizuję się w socjoterapii młodzieży, prowadzę terapię indywidualną, terapię rodzinną, psychoedukacyjne i terapeutyczne grupy dla rodziców. W ramach współpracy ze szkołami prowadzę tematyczne i interwencyjne zajęcia w klasach.Współpracuję z Wrocławską Pracownią Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzę różne treningi psychologiczne oraz warsztaty edukacyjne i rozwojowe. Uczę metody socjoterapii na Podyplomowych Studiach Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz psychoedukacji i poradnictwa na „Studiach Podyplomowych
w zakresie diagnozy, poradnictwa i systemowej pracy z rodziną” w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.Współtworzyłam i realizowałam wiele programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Ukończyłam różne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, między innymi: Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii w DSWE, trzyletnie szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Szkołę Trenerów „SIEĆ” PTP, Szkołę pomagania rodzinie – Praca z rodziną w ujęciu systemowym, kurs I i II stopnia „Terapia rodzin metodą ustawień systemowych”.
Systematycznie korzystam z superwizji własnej pracy.